Kuulutused ajalehte

1

Väljaanne ja isik

2

Tüüp

3

Rubriik

4

Alamrubriik ja aeg

5

Kuulutus

6

Kontaktinfo

7

Tellimuse kinnitus
Abi
· Enne kl 12 sisestatud kuulutus avaldatakse järgmise päeva Postimehes.
· Reedel peale kl 12 sisestatud kuulutus avaldatakse teisipäevases Postimehes.
· Kaastundeavaldus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.
· Postimees jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.
· Kuulutuse tekst kujundatakse vastavalt lehe stiilile.
· Toimetus ei avalda süüdistava sisuga kuulutusi.

KAASTUNDEAVALDUSTE JA SURMATEADETE VORMISTAMIST HÕLBUSTAVAD NÕUANDED
1. Kindlasti peab kuulutuses olema lahkunu täisnimi (ees- ja perekonnanimi). Erandiks on väikelapsed, kel ehk veel polegi nime - siis võib kasutada (paksus kirjas) sõnu «pisipoeg» või «pisitütar» või üksnes lapse eesnime, kui see olemas on.

2. Surmateade või kaastundeavaldus ei tohi olla anonüümne, alati peab olema märgitud, kes avaldab kaastunnet või teatab lahkumisest. Sobib näiteks Omaksed, Leinavad omaksed, Lähedased, Perekond, Leinajad, Poeg Peeter lastega jne. Kuulutuses paigutub see muu teksti lõppu, pärast seda tuleb ainult ärasaatmisinfo (matus millal ja kus), kui seda soovitakse kirjutada või kui see on teada.

3. Kui esitate kuulutuse veebikeskkonnas, siis palun kirjutage lahkunu nimi nimetavas käändes, lisades soovi korral sulgudesse, kuidas soovite seda käänata. Kui lahkunu nimi paigutub tekstis lause keskele, siis tuleb nime käänata. Nimed käänduvad nagu tavalised põhisõnad (nt Põder-Põdra, Kütt-Küti, Kask-Kase). Kui te nime käänamist ei soovi, siis on võimalus tõsta nimi kõige ette (kuulutuse üleossa) ning seejärel tuleb ülejäänud tekst.

4. Otsest pöördumist lahkunu poole saab lehes kasutada vaid salmiridades (nt «Hoiame Sind oma mälestustes», «Puhka rahus»), need read trükitakse kursiivkirjas. Muus tekstis palun kasutage lahkunust kõneldes ainsuse kolmandat pööret, näiteks «Ta jääb meie mälestustesse erakordse inimesena». Otsest pöördumist võib kasutada, pöördudes leinajate või omaste poole: «Kallis Ants, oleme Sinuga Su leinas.»

5. Palun vältige tekstilisi lühiühendusi «Avaldame kaastunnet Antsule perega kalli isa surma puhul» – lahkunu polnud kogu perele isa ning nõnda ei saa kirjutada. Palun mõelge, kas soovite ära jätta sõna «isa» või sõna «pere» või jätkake loetelu, kes inimene perele oli (nt isa, äia, vanaisa lahkumise puhul). On ka võimalus muuta sõnajärge «Avaldame kaastunnet Maile kalli isa ja perele Mati Kase lahkumise puhul».

6. Surmakuulutustes ei saa kasutada käibekeelt (nt trennikutid, kossutiim) ja inimeste hüüdnimesid (nt Efka, Jants).

7. Surmateates ei saa kasutada sõnaühendit «Leinab abikaasa», selle asemel kirjutame «Leinab lesk» või kasutame eesnime.

8. Palun vältige topelttähendusi: ei sobi kirjutada «traagilise hukkumise tõttu surnud», sest hukkumine on juba niigi traagiline. Kasutage korraga ühte, nt «Mälestame hukkunud sõpra» või «Mälestame traagiliselt lahkunud sõpra».

9. Vältige keelendeid «ootamatult lahkunud» ja «varalahkunud» - kellegi lahkumine pole oodatud ja lähedaste jaoks on alati vara.