Kuulutused ajalehte

1

Väljaanne ja isik

2

Tüüp

3

Rubriik

4

Alamrubriik ja aeg

5

Kuulutus

6

Kontaktinfo

7

Tellimuse kinnitus
Abi
· Enne kl 12 sisestatud kuulutus avaldatakse järgmise päeva Postimehes.
· Reedel peale kl 12 sisestatud kuulutus avaldatakse teisipäevases Postimehes.
· Kaastundeavaldus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.
· Postimees jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.
· Kuulutuse tekst kujundatakse vastavalt lehe stiilile.
· Toimetus ei avalda süüdistava sisuga kuulutusi.

KAASTUNDEAVALDUSTE JA SURMATEADETE VORMISTAMIST HÕLBUSTAVAD NÕUANDED
1. Kindlasti peab kuulutuses olema lahkunu täisnimi (ees- ja perekonnanimi). Erandiks on väikelapsed, kel ehk veel polegi nime - siis võib kasutada (paksus kirjas) sõnu «pisipoeg» või «pisitütar» või üksnes lapse eesnime, kui see olemas on.

2. Surmateade või kaastundeavaldus ei tohi olla anonüümne, alati peab olema märgitud, kes avaldab kaastunnet või teatab lahkumisest. Sobib näiteks Omaksed, Leinavad omaksed, Lähedased, Perekond, Leinajad, Poeg Peeter lastega jne. Kuulutuses paigutub see muu teksti lõppu, pärast seda tuleb ainult ärasaatmisinfo (matus millal ja kus), kui seda soovitakse kirjutada või kui see on teada.

3. Kui esitate kuulutuse veebikeskkonnas, siis palun kirjutage lahkunu nimi nimetavas käändes, lisades soovi korral sulgudesse, kuidas soovite seda käänata. Kui lahkunu nimi paigutub tekstis lause keskele, siis tuleb nime käänata. Nimed käänduvad nagu tavalised põhisõnad (nt Põder-Põdra, Kütt-Küti, Kask-Kase). Kui te nime käänamist ei soovi, siis on võimalus tõsta nimi kõige ette (kuulutuse üleossa)