1. Kuulutuste ilmumine
 2. Esmaspäevast reedeni enne kl 12 sisestatud reakuulutused ja surmateated avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes. Reedel peale kella 12 ning laupäeval ja pühapäeval sisestatud reakuulutused ja surmateated avaldatakse ülejärgmises ajalehes.

  Mälestuskuulutused ja õnnitluskuulutused avaldatakse kliendi soovitud päeval (v.a siis kui ajaleht ei ilmu). Järgmisel ilmumispäeval avaldatakse kuulutus kui see on vormistatud eelmisel päeval enne kl 12. Mälestuskuulutus avaldatakse surma- või sünniaastapäevaks.

  Kaastundeavaldused ilmuvad esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.

  Tänukuulutused ilmuvad esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.

 3. Juriidilised isikud peavad kuulutust veebis vormistades tasuma koheselt läbi internetipanga. Soovides tasuda arve alusel, tuleb saata kuulutus vastava ajalehe klienditeeninduse meiliaadressile. Kontaktid leiate siit.
 4. Kasutatud asjade rubriigis ei ilmu kinnisvara, mootorsõidukite (mootorrattad, sõidukid) kuulutusi.
 5. Kuulutuste avaldamisel lähtume reklaamiseadusest.
 6. Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.
 7. Kuulutuse tekst kujundatakse vastavalt lehe stiilile.
 8. Leinakuulutuses kasutame soovi korral lahkunu fotot. Kahjuks ei saa meie leinakuulutustesse lisada vappi, eksliibrist, looduspilte vm lisaelemente.
 9. Kuulutus avaldatakse vastavalt kuulutuste portaalis ette nähtud reeglitele. Portaalis on määratletud formaat, kirjastiil, tähemärkide arv ja muud kujunduslikud elemendid ning neid muuta ei saa.
 10. Kui klient on kuulutuse sisestamisel eksinud kuulutuse väljadega vms, siis püüame võtta kliendiga ühendust. Kui me kliendiga ühendust ei saa, siis avaldame kuulutuse nii, et see sisaldaks võimalikult palju kliendi poolt soovitut ja annaks edasi kuulutuse sisu.
 11. Kuulutuste eelvaadet ei ole võimalik näha ega saata kinnitamiseks.

KAASTUNDEAVALDUSTE JA SURMATEADETE VORMISTAMIST HÕLBUSTAVAD NÕUANDED

 1. Kindlasti peab kuulutuses olema lahkunu täisnimi (ees- ja perekonnanimi). Erandiks on väikelapsed, kel ehk veel polegi nime - siis võib kasutada (paksus kirjas) sõnu «pisipoeg» või «pisitütar» või üksnes lapse eesnime, kui see olemas on.
 2. Surmateade või kaastundeavaldus ei tohi olla anonüümne, alati peab olema märgitud, kes avaldab kaastunnet või teatab lahkumisest. Sobib näiteks Omaksed, Leinavad omaksed, Lähedased, Perekond, Leinajad, Poeg Peeter lastega jne. Kuulutuses paigutub see muu teksti lõppu, pärast seda tuleb ainult ärasaatmisinfo (matus millal ja kus), kui seda soovitakse kirjutada või kui see on teada.
 3. Kui esitate kuulutuse veebikeskkonnas, siis palun kirjutage lahkunu nimi nimetavas käändes, lisades soovi korral sulgudesse, kuidas soovite seda käänata. Kui lahkunu nimi paigutub tekstis lause keskele, siis tuleb nime käänata. Nimed käänduvad nagu tavalised põhisõnad (nt Põder-Põdra, Kütt-Küti, Kask-Kase). Kui te nime käänamist ei soovi, siis on võimalus tõsta nimi kõige ette (kuulutuse üleossa) ning seejärel tuleb ülejäänud tekst.
 4. Otsest pöördumist lahkunu poole saab lehes kasutada vaid salmiridades (nt «Hoiame Sind oma mälestustes», «Puhka rahus»), need read trükitakse kursiivkirjas. Muus tekstis palun kasutage lahkunust kõneldes ainsuse kolmandat pööret, näiteks «Ta jääb meie mälestustesse erakordse inimesena». Otsest pöördumist võib kasutada, pöördudes leinajate või omaste poole: «Kallis Ants, oleme Sinuga Su leinas.»
 5. Palun vältige tekstilisi lühiühendusi «Avaldame kaastunnet Antsule perega kalli isa surma puhul» lahkunu polnud kogu perele isa ning nõnda ei saa kirjutada. Palun mõelge, kas soovite ära jätta sõna «isa» või sõna «pere» või jätkake loetelu, kes inimene perele oli (nt isa, äia, vanaisa lahkumise puhul). On ka võimalus muuta sõnajärge «Avaldame kaastunnet Maile kalli isa ja perele Mati Kase lahkumise puhul».
 6. Surmakuulutustes ei saa kasutada käibekeelt (nt trennikutid, kossutiim) ja inimeste hüüdnimesid (nt Efka, Jants).
 7. Palun vältige topelttähendusi: ei sobi kirjutada «traagilise hukkumise tõttu surnud», sest hukkumine on juba niigi traagiline. Kasutage korraga ühte, nt «Mälestame hukkunud sõpra» või «Mälestame traagiliselt lahkunud sõpra».
 8. Vältige keelendeid «ootamatult lahkunud» ja «varalahkunud» - kellegi lahkumine pole oodatud ja lähedaste jaoks on alati vara.